Οι πεποιθήσεις είναι μεγαλύτεροι αντίπαλοι της αλήθειας από τα ψέματα. Φρήντριχ Νίτσε.

Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010

Η Πολωνία μας δείχνει το δρόμο.

Απόσπασμα από το Σύνταγμα της Πολωνίας (του 1997).

Chapter X
PUBLIC FINANCES
Article 216
5. It shall be neither permissible to contract loans nor provide guarantees and financial sureties which would engender a national public debt exceeding three-fifths of the value of the annual gross domestic product. The method for calculating the value of the annual gross domestic product and national public debt shall be specified by statute.
Μετάφραση :
Δεν θα πρέπει να είναι επιτρεπτή η σύναψη δανείων, ούτε η παροχή εγγυήσεων και η χρηματοδότητση αυτών, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε εθνικό δημόσιο χρέος που υπερβαίνει τα τρία πέμπτα της αξίας του ετήσιου ΑΕΠ. Η μέθοδος υπολογισμού της αξίας του ετήσιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και του εθνικού δημόσιου χρέους πρέπει να καθορίζονται από τον νόμο.

===============================================
Μπές εδώ και αγόρασε την Ariete MC50 μόνο με 59,90€!
=============================================== 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου