Οι πεποιθήσεις είναι μεγαλύτεροι αντίπαλοι της αλήθειας από τα ψέματα. Φρήντριχ Νίτσε.

Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2010

Έτσι, για να συγκρίνουμε

Διάβαζα πρόσφατα σχόλιο του Gartman (http://www.thegartmanletter.com/), ότι το Ιρλανδικό δημοσιονομικό έλλειμα είναι υψηλό και ατυχώς αυξανόμενο. Στο τέλος του έτους, στην καλύτερη περίπτωση να κρατηθεί στα 50 δις. Απλά για τη σύγκριση, το αντίστοιχο Γερμανικό αναμένεται στα 100 δις. Οι αριθμοί από μόνοι τους, αποκτούν σημασία, όταν συνοδεύονται από το σύνολο των στοιχείων.
Αν λοιπόν συνδέσουμε το έλλειμα με τον πληθυσμό της χώρας, (Γερμανία 82.000.000, Ιρλανδία 4.500.000), διαπιστώνουμε ότι το μεν Γερμανικό κατά κεφαλήν χρέος είναι στα 1200
€, το δε Ιρλανδικό στα 11.000 €.
Ατυχώς, ο καθηγητής για τους δικούς του λόγους, δεν συσχετίζει τα ανωτέρω με την οικονομική δυναμική της κάθε χώρας, πολύ δε περισσότερο με τον κυριότερο παράγοντα που αυτή εκφράζεται τις εξαγωγές.
Η Γερμανία εξάγει
$1.120.000.000.000 ενώ η Ιρλανδία $107.300.000.000.
Αυτό σημαίνει για την Γερμανία ότι το χρέος της είναι "δείκτη" 9% των εξαγωγών της ενώ για την Ιρλανδία "δείκτη" 50%.
Ας δούμε και τα αντίστοιχα Ελληνικά νούμερα:
Χρέος 326.000.000.000, πληθυσμός 11.000.000 και εξαγωγές
$27,400,000,000.
Κατά κεφαλήν χρέος είναι στα 29.000 και λόγος εξαγωγών 11 (δεν μπορεί να εκφραστεί με δεκαδικά). Αν δε, δούμε και τα ποιοτικά στοιχεία δόμησης του Α.Ε.Π. (70% καταναλωτικό), σε συνδυασμό με την ποιότητα των δημοσίων επενδύσεων, η σύγκριση προκαλεί πανικό.
Καλό κουράγιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου