Οι πεποιθήσεις είναι μεγαλύτεροι αντίπαλοι της αλήθειας από τα ψέματα. Φρήντριχ Νίτσε.

Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

Καλλικράτης στην εκπαίδευση. Καταργείται το Ιστορικό γυμνάσιο Τσοτυλίου.

Λίγη ιστορία.

Η ίδρυση του σχολείου ανάγεται στα 1871, όταν υπό τη σκέπη του Οικουμενικού Πατριαρχείου ξενιτεμένοι βοϊάτες χρηματοδότησαν και δημιούργησαν το Ιστορικό Γυμνάσιο Τσοτυλίου, το πρώτο στη Δυτική Μακεδονία, με τεράστια προσφορά στην παιδεία και τους αγώνες του Έθνους, αναγνωρισμένη από επιστήμονες και ειδικούς και καταξιωμένη στη συνείδηση του απλού λαού. Η Τσοτύλιος Σχολή ιδρύθηκε διά σουλτανικού Φιρμανίου και η λειτουργία και η περιουσία της κατοχυρώθηκαν διά Πατριαρχικών και Συνοδικών Σιγιλλίων και Πιτακίων.

Η ίδρυση της Τσοτυλίου Σχολής υπό της περιωνύμου Μακεδονικής Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος, ένα μόλις έτος μετά την ίδρυση της Βουλγαρικής Εξαρχίας, χαιρετίσθηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο με βαθιά ικανοποίηση, “τελεσθείσης εν τω Πατριαρχικώ Ναώ Αγίου Γεωργίου την 19ην Σεπτεμβρίου 1871 Πατριαρχικής και Συνοδικής Λειτουργίας μετά τρεισκαίδεκα (13) Μητροπολιτών”.

Εν έτει σωτηρίω 1880 ο μακαριστός και αοίδιμος Οικουμενικός Πατριάρχης Ιωακείμ ο Γ΄, ο από Θεσσαλονίκης, εκ Κρουσόβου της Β.Δ. Μακεδονίας καταγόμενος, “απέλυσε” Πατριαρχικόν και Συνοδικόν Σιγίλλιον, στο οποίο μεταξύ άλλων υπογραμμίζεται ότι “το Γυμνάσιον Τσοτυλίου, ώσπερ και η περιουσία αυτού, διατελεί αείποτε υπό την ανωτάτην εποπτείαν του κατά καιρόν Οικουμενικού Πατριάρχου”.

Από το 1871 μέχρι το 1912, ήτοι επί 4 δεκαετίες, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αναγνωρίζοντας τη βαθύτερη σημασία της ιδρύσεως της Τσοτυλίου Σχολής, διέθετε “διά την συντήρησιν και λειτουργίαν της” όλα τα έσοδα του εν ΒΕΦΑ Κωνσταντινουπόλεως Ιερού Αγιάσματος της Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριος Κύριος Βαρθολομαίος κατά την επίσκεψή Του στη Σχολή Τσοτυλίου υπογράμμισε “πολυειδώς και πολυτρόπως” την ανάγκην όπως “εις αιώνα αιώνος διατελή λειτουργούσα εν τη ιστορική κωμοπόλει Τσοτυλίου”, ευχηθείς εκ βαθέων “να μη ανακύψουν ποτέ ζητήματα διακοπής της λειτουργίας του Γυμνασίου-Λυκείου Τσοτυλίου και της εν αυτώ τάξεως, όσα ζητήματα χειμάζουν σήμερον την αδελφήν καταμονήν της καθ’ ημάς Ανατολής”.

Εάν σήμερα μιλούνται τα Ελληνικά στην Δυτική Μακεδονία, σημαντικότατο ρόλο έπαιξε το γυμνάσιο Τσοτυλίου. Θυμίζω την προπαγάνδα της Βουλγαρικής εξαρχίας και παλαιότερους ομαδικούς εξισλαμισμούς (Βαλαάδες).

Θα μπορούσε το Γυμνάσιο Τσοτυλίου να επιβιώσει; Σαφέστατα ναι!

Ευτυχώς που ο παππούς μου, απόφοιτος του Γυμνασίου Τσοτυλίου, πέθανε πέρυσι στα 100 του, για να μή δεί την κατάληξή του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου