Οι πεποιθήσεις είναι μεγαλύτεροι αντίπαλοι της αλήθειας από τα ψέματα. Φρήντριχ Νίτσε.

Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012

ασφαλεια internet


Συνεργασία κορυφαίων εταιρειών για την βελτίωση της ασφάλειας του Internet για τα παιδιά. 

Ιστορικό:
Η ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο  είναι από τις σημαντικότερες υποθέσεις του Ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη. Kατά μέσο όρο, τα παιδιά στην Ευρώπη συνδέονται διαδικτυακά από τα 7 τους χρόνια. Το ποσοστό παιδιών που διαθέτουν προφίλ κοινωνικής δικτύωσης, ανέρχεται σε περίπου 40%, για ηλικίες -12 ετών. Η κοινωνία της πληροφορικής, συνασπίστικε ώστε να κλιμακώσει τις ενέργειες, σε απάντηση των προκλήσεων που προκύπτουν από τον τωρινό τρόπο σύνδεσης των νεαρών Ευρωπαίων.


28 κορυφαίες εταιρείες συγκεντρώθηκαν το Δεκέμβρίο του 2011 για να σχηματίσουν έναν νέο συνασπισμό αποβλέποντας σε καλύτερο και ασφαλέστερο διαδίκτυο για τα παιδιά. Στα ιδρυτικά μέλη του συνασπισμού περιλαμβάνονται οι Apple, BSkyB, BT, Dailymotion κ.α. Βασική προτεραιότητα η διευκόλυνση καταγγελίας βλαβερού περιεχομένου, η εξασφάλιση ηλικιακά κατάλληλων ρυθμίσεων για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και η διεύρυνση των δυνατοτήτων γονικού ελέγχου.

Τα ιδρυτικά μέλη του συνασπισμού συμφώνησαν σε  κοινή δήλωση σχετικά με το σκοπό για την ανάληψη δράσης σε πέντε πεδία: 
Απλά και αποτελεσματικά εργαλεία επισήμανσης και καταγγελίας.
Ρυθμίσεις με ηλικιακά κριτήρια.
Ευρύτερη χρήση ταξινόμησης περιεχομένου, μέσω ανάπτυξης μιας γενικότερα ισχύουσας προσέγγισης ως προς την ηλικιακή κατάταξη.
Ευρύτερη διάθεση και χρήση του γονικού ελέγχου.
Αποτελεσματική αφαίρεση υλικού κακοποίησης παιδιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου