Οι πεποιθήσεις είναι μεγαλύτεροι αντίπαλοι της αλήθειας από τα ψέματα. Φρήντριχ Νίτσε.

Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2013

Αποθέματα της Κύπρου σε φυσικό αέριο, σύμφωνα με την Pravda.

Gas deposits in the Cyprus shelf are the largest deposits that have been discovered during the last ten years. Its reserves are estimated at 1.7 trillion cubic meters, and the net profit of their operation could be more than 800 billion euros.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου