Οι πεποιθήσεις είναι μεγαλύτεροι αντίπαλοι της αλήθειας από τα ψέματα. Φρήντριχ Νίτσε.

Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2011

Όχι στο ξεπούλημα της ΔΕΗ.

Η ΔΕΗ σήμερα:
Ίδια Κεφάλαια (Καθ. θέση) : 5,5 δις
Συμμετοχή δημοσίου : 51,5%
Εύλογο δημόσιο έσοδο από πώληση : 2,25 δις.
Ετήσιο κόστος ασφαλιστικού ΔΕΗ : 700 εκ.
Ετήσια κέρδη (ισοσταθμισμένα) : 400 εκ.
Προσδοκόμενο έσοδο 2011 : 400 εκ. (Θα γίνει 600εκ. στην πορεία για να παρουσιαστεί σαν ευκαιρία)+ το κόστος του ασφαλιστικού (700 εκ.) σύνολο 1,3 δις.
Προσωπικό : 23.611 απασχολούμενοι.

Κάποιοι ψεύδονται. Πίο απλό θα ήταν η μείωση των απασχολούμενων - του διοικητικού της τομέα κατά 5000 και η παραμετροποίηση των παροχών με το ΙΚΑ. Ά, και τα νέα έργα σε υπεργολάβους.
Κέρδος : Ένας εργαζόμενος κοστίζει μισθό + παροχές + σύνταξη + υποδομή + γραφειοκρατία. Η επιστήμη για να προσδιορίσει αυτό το κόστος, πολλαπλασιάζει τις μικτές αποδοχές με το 2,5. Άν λοιπόν ο μέσος μισθός των υπεράριθμων είναι 25.000 (μικτά), το πραγματικό κόστος ανά άτομο είναι 62.500 Ευρώ. Απολύοντας τους υπεράριθμους, θα είχαμε ετήσιο όφελος περί τα 300 εκατ. (το μισό από το προσδοκόμενο του ξεπουλήματος) και θα μας έμενε και η ΔΕΗ. Αν τώρα προσθέταμε και τα οφέλη από την παραμετροποίηση των ασφαλιστικών με του ΙΚΑ (άλλα 50 εκ.), το κόστος των υπερωριών (50 εκ.) και το νταβατζιλίκι των 700 εκατ. ανά έτος - να γίνει όσο και του ΝΑΤ, 15000 ευρώ ανά εργαζόμενο = 300 εκ.), καταλήγουμε σε ετήσιο ώφελος όσο το κέρδος του ξεπουλήματος.
Τελικά, μήπως να βλέπαμε την κρίση σαν ευκαιρία;


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου